Czwarty traktat Corpus Hermeticum - Hermes do Tat

Hermes

Tags:

Trzeci traktat Corpus Hermeticum - Święte Kazanie Hermesa

Hermes Trismegistos

Tags:

Kaduceusz i punkty Tyche (Fortuny), Daimona (Ducha), Ananke (Konieczności) i Erosa (Miłości)

Drzeworyt z Das Geheimniss der hermetischen Philosophie przedstawiający kaduceusza

Tyche, Daimon, Ananke i Eros – według Makrobiusza te cztery bóstwa miały u shellenizowanych Egipcjan stanowić bardzo istotną funkcję, były one bowiem obecne przy narodzinach każdego człowieka. Podkreśla to również Platon w micie o Er, gdzie ukazany jest proces zstąpienia duszy na ziemię. Przed rozpoczętcięm nowego życia dusza wybiera swój Los i Daimona (opiekuńczego ducha, który pogaga duszy w wypełnieniu jej losu), które na mocy Konieczności stają się związane z duszą przez kolejny cykl inkarnacyjny. Eros z kolei jest jednym z najstarszych bogów, pierwszym, lub jednym z pierwszych, którzy wyłonili się z Chaosu. Jest siłą, która porusza wszystko nie tylko w świecie ludzkim, ale również i boskim. Łączy on ze sobą przeciwieństwa; prawidłowe funkcjonowanie organizmu uzależnione jest od odpowiedniej dystrybucji ‘miłości’ pomiędzy elementami ciała. Brak harmonijnego działania Erosa pomiędzy planetami prowadzi do katastrof, plag, itp.

Druga talia Waite'a

Arthur Edward Waite

Arthur Edward Waite znany jest światu przede wszystkim dzięki talii tarota, którą według jego wskazówek namalowała Pamela Smith. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że nie jest to jedyna talia tarota, której wykonanie zlecił Waite.

Tags:

Wyznaczenie imienia osobistego daimona / geniusza / anioła stróża na podstawie horoskopu

anioł stróż / osobisty daimon

Agrippa w XXVI Rozdziale III księgi „The Occult Philosophy” podaje kilka sposobów na obliczenie imienia osobistego daimona. Poniżej przedstawię pierwszy z tych sposobów.

Do wyznaczenia imienia potrzebny będzie dokładnie sporządzony kosmogram. Pod uwagę weźmiemy cztery punkty ‘Krzyża Materii’ czyli wierzchołek I, IV, VII i X domu. Punkty, w których znajdują się owe wierzchołki pozwolą nam na wyznaczenie tzw. almutenu składowego. Almuten ten wyznaczamy w następujący sposób: dla każdego punktu sprawdzamy władztwo, egzaltację, triadę (troistość / trigonon), granice (termę / horion) i oblicze (fację / prosopon). Planeta, która jest władcą dostaje 5 punktów, wywyższona - 4, planeta w triadzie - 3, w granicach - 2, a w obliczu - 1 punkt. Punkty te są sumowane dla wszystkich czterech wierzchołków. Planety są następnie porządkowane w kolejności od tej, która zdobyła najwięcej punktów do tej, która ma ich najmniej (pomijając te, które nie mają żadnych punktów). Z racji tego, że operujemy w tradycyjnym systemie magicznym, używane są jedynie klasyczne planety.

Jan Witold Suliga, Małe Arkana i Astrologia

Mapa Nieba - półkula południowa

 

Niedawno w sprzedaży ukazały się karty tarota z towarzyszącymi im książeczkami autorstwa Jana Witolda Suligi. Dzięki uprzejmości życzliwej duszy (dziękuję!) udało mi się zdobyć talię i opis Arkanów Małych. Muszę szczerze przyznać, że pozycja ta wzbudziła we mnie mieszane emocje. Z jednej strony zamysł jest fantastyczny – wydanie niskobudżetowego traktatu z towarzyszącymi kartami aby rozpropagować wiedzę dotyczącą tarota. Z drugiej strony, wiedza ta, choć przedstawiona ciekawie, została tak skompresowana, że może doprowadzić początkujących tarocistów do bólu głowy.

Na ponad dwudziestu stronach przedstawiony został zarys historii i symboliki Małych Arkanów. Omówiona została geneza kart dworskich, powiązanie kolorów z żywiołami oraz czterema literami boskiego imienia  יהוה (JHWH). Autor nawiązał do legendy świętego Graala, Drzewa Życia, czterech światów kabalistycznych, formuł hermetycznych, różokrzyżowców, 72-członowego boskiego imienia, aniołów, kabalistycznej kosmologii oraz astrologii. Jednym słowem, zakres tematyczny jest na tyle szeroki, że spokojnie mógłby wypełnić kilkuset stronicową książkę, a nie niecałe 30 stron broszurki, która leży w kiosku pomiędzy krzyżówkami i komiksami. O ile rozumiem i popieram propagację różnych okultystycznych idei wszelkimi możliwymi środkami i sieć kiosków jest posunięciem genialnym, mam wrażenie, że przedstawiona w ten sposób wiedza może bardziej odstraszyć niż zaciekawić.

Do Asklepiosa

Hermes

"Do Asklepiosa", czyli drugi traktat Corpus Hermeticum trafił właśnie do działu Biblioteka

Jest to krótki traktat, który sam Hermes określa jako „wprowadzenie do gnozy o naturze wszystkich rzeczy”. Wyjaśnia w nim on Asklepiosowi naturę ciał i ruchu. Oczywiście dalekie jest to od współczesnej lekcji fizyki w szkole, nie obywa się zatem bez poruszania natury Boga, roli duszy itp. Serdecznie zapraszam do lektury!

Tags:

Podróż do gwiazd

Neil Armstrong

Podróż duszy do gwiazd jest wątkiem, który przewija się w filozofii platońskiej, neoplatońskiej, czy hermetycznej. Przybiera on różną postać – czasem dusza powraca do gwiazd, z których zstąpiła wcześniej na ziemię, czasem przebija się przez kolejne sfery planetarne oczyszczając się z ich wpływów by dotrzeć do sfery gwiazd, a stamtąd ku bogom aby się z nimi zjednoczyć. Według różnych konceptów, wędrówka ta wspólna jest wszystkim duszom lub dostępna jedynie filozofom lub herosom.

Tarot, Astrologia i Kabała: Zamieszanie związane z kolejnością kart

horoskop ułożony z kart tarota

Dlaczego Waite zamienił kolejność kart Moc (Siła) i Sprawiedliwość? Dlaczego Kapłanka ma u stóp Księżyc a na karcie Cesarzowej jest glif Wenus, podczas gdy tron Cesarza zdobią głowy Barana a tron papieski ozdobiony jest rogami Byka? Dlaczego niektóre karty powiązane są z planetami a inne ze znakami zodiaku i skąd w ogóle wzięły się przyporządkowania astrologiczne do kart tarota? Odpowiedzi na te i tym podobne pytania odnaleźć można w kabale. Niestety, słowo ‘kabała’ kojarzy się wielu ludziom albo z modą noszenia czerwonej nitki, albo z czymś mrocznym lub skomplikowanym. O ile nauka kabały faktycznie nie należy do prostych zadań, co też często zniechęca potencjalnych zainteresowanych, to powiązania kabalistyczno-astrologiczne i ich późniejsze utożsamienie z kartami tarota jest na szczęście zagadnieniem stosunkowo prostym.

Zmotywowany często  spotykanym stwierdzeniem: „Nie wiadomo dlaczego Waite zamienił Sprawiedliwość i Siłę”, postanowiłem  przybliżyć parę faktów związanych z tym zagadnieniem. Nie jest to być może wiedza potrzebna w codziennym życiu praktykującym tarocist(k)om, jest to jednak dość istotny element w historii tarota oraz dość ‘nieinwazyjne’ wprowadzenie do kabały hermetycznej.

Corpus Hermeticum - polskie tłumaczenie!

 

Corpus Hemreticum jest niewątpliwie jednym z najważniejszych dzieł z hermetycznej „półki”. Jest sporo opracowań dotyczących powstania tego zbioru traktatów, ograniczę się więc jedynie do szkicowego przedstawienia historii C.H. w XV w., żeby pokazać jak istotne było to dzieło w okresie wczesnego renesansu.

Tags:

Strony

Subskrybuj Hermetyk RSS Subskrybuj Hermetyk - wszystkie komentarze