hermetyzm

Dziewiąty traktat Corpus Hermeticum

Hermes

Dziewiąty traktat porusza temat zmysłu i myśli. Ludzie, w odróżnieniu od innych żywych stworzeń, posługują się zarówno zmysłami jak i myślą. Co więcej, jedno zawsze towarzyszy drugiemu i są one nierozerwalne. Myśli są niczym matryca, która przyjmuje zarówno negatywne wpływy (złe demony), jak i dobre (Bóg).

Portal Koziorożca

Johfra Bosschart - Capricorn (Koziorozec)

Według filozofów neoplatońskich dusza przemieszcza się pomiędzy Ziemią i sferą bogów poprzez dwa portale, tudzież bramy: Raka i Koziorożca. Bramy te ulokowane są na ekliptyce i powiązane są z momentem przesilenia letniego i zimowego. Porfiriusz w „Jaskini Nimf” powołuje się na Numeniusza, który opisuje owe portale jako dwa ekstrema na sklepieniu niebieskim – Rak na północy, znajdujący się najbliżej ziemi i władany przez Księżyc, a na południu Koziorożec, związany z przesileniem zimowym, oddalony od nas najbardziej i władany przez Saturna.

Siódmy i ósmy traktat Corpus Hermeticum

Hermes

Z dużym opóźnieniem, ale za to dwa traktaty:

Szósty traktat Corpus Hermeticum - Dobro jest jedynie w Bogu i nigdzie poza Nim

Hermes Trismegistus
Głównym zagadnieniem szóstego traktatu jest Dobro. Idea Dobra zaczerpnięta jest tu z neoplatonizmu – jest to Pierwsza Przyczyna, Jedno, Źródło. Przeciwieństwem Dobra jest zło, które nie istnieje samoistnie, jest ono jedynie brakiem Dobra. 
 

Pomiędzy słowami - błędy w łacińskim Corpus Hermeticum

błędy w tłumaczeniu

Marsilio Ficino przeszedł do historii z wielu powodów. Dzięki jego dziełom możemy wyobrazić sobie jak wyglądała medycyna w XV w. Przyczynił się on również do odrodzenia myśli platońskiej w Renesansie. Tłumaczył on dzieła m.in. Platona, Porfyrego, Jamblicha i Plotinusa. Interesował się astrologią, magią astralną, podkreślał znaczenie muzyki w rozwoju wewnętrznym, próbował dokonać syntezy platonizmu z chrześcijaństwem. Przetłumaczył on również zbiór traktatów hermetycznych znanych jako Corpus Hermeticum. Dzieło to było na tyle istotne, że z polecenia swojego patrona, Cosimo de'Medici, Ficino odłożył na bok wszelkie inne tłumaczenia dopóki jego praca nad Corpus Hermeticum nie została zakończona. Druk tego zbioru doczekał się kilkunastu wznowień czyniąc go jedną z najczęściej drukowanych ksiąg.

Jednak według badań   Maurizio Campanelli, których wyniki zrecenzował niedawno  Wouter Hanegraaff wynika, że tłumaczenie Corpus Hermeticum, które tak często było wznawiane, w wielu miejscach odbiega dość znacząco od oryginału. Co więcej, łacińska wersja w wielu miejscach jest zupełnie niezrozumiała, co doprowadziło przy kolejnych wznowieniach do „upiększeń” przez redaktorów bez odwoływania się do oryginału, oraz do dość swobodnego przekładu z łaciny na inne języki przez kolejnych tłumaczy. Doskonałym przykładem jest tu na przykład angielskie tłumaczenie Corpus Hermeticum przez Everarda wydane w 1650 r., które bazuje właśnie na łacińskiej wersji.

Piąty traktat Corpus Hermeticum - Manifestacja Niewidzialnego Boga

Hermes

Piąty rozdział Corpus Hermeticum składa się z dwu części: kazania i hymnu. W kazaniu Hermes opisuje w jaki sposób Bóg objawia się w świecie będąc jednocześnie niewidzialnym. Sporo jest tu sprzeczności, które Hermes zdaje się godzić – z jednej strony Bóg niedostępny jest fizycznym oczom i jedynie wewnętrzny „wzrok umysłu” jest w stanie na mocy łaski dostrzec Ojca.

Czwarty traktat Corpus Hermeticum - Hermes do Tat

Hermes

Tags:

Trzeci traktat Corpus Hermeticum - Święte Kazanie Hermesa

Hermes Trismegistos

Tags:

Kaduceusz i punkty Tyche (Fortuny), Daimona (Ducha), Ananke (Konieczności) i Erosa (Miłości)

Drzeworyt z Das Geheimniss der hermetischen Philosophie przedstawiający kaduceusza

Tyche, Daimon, Ananke i Eros – według Makrobiusza te cztery bóstwa miały u shellenizowanych Egipcjan stanowić bardzo istotną funkcję, były one bowiem obecne przy narodzinach każdego człowieka. Podkreśla to również Platon w micie o Er, gdzie ukazany jest proces zstąpienia duszy na ziemię. Przed rozpoczętcięm nowego życia dusza wybiera swój Los i Daimona (opiekuńczego ducha, który pogaga duszy w wypełnieniu jej losu), które na mocy Konieczności stają się związane z duszą przez kolejny cykl inkarnacyjny. Eros z kolei jest jednym z najstarszych bogów, pierwszym, lub jednym z pierwszych, którzy wyłonili się z Chaosu. Jest siłą, która porusza wszystko nie tylko w świecie ludzkim, ale również i boskim. Łączy on ze sobą przeciwieństwa; prawidłowe funkcjonowanie organizmu uzależnione jest od odpowiedniej dystrybucji ‘miłości’ pomiędzy elementami ciała. Brak harmonijnego działania Erosa pomiędzy planetami prowadzi do katastrof, plag, itp.

Do Asklepiosa

Hermes

"Do Asklepiosa", czyli drugi traktat Corpus Hermeticum trafił właśnie do działu Biblioteka

Jest to krótki traktat, który sam Hermes określa jako „wprowadzenie do gnozy o naturze wszystkich rzeczy”. Wyjaśnia w nim on Asklepiosowi naturę ciał i ruchu. Oczywiście dalekie jest to od współczesnej lekcji fizyki w szkole, nie obywa się zatem bez poruszania natury Boga, roli duszy itp. Serdecznie zapraszam do lektury!

Tags:

Strony

Subskrybuj RSS - hermetyzm