teurgia

Wyznaczenie imienia osobistego daimona / geniusza / anioła stróża na podstawie horoskopu

anioł stróż / osobisty daimon

Agrippa w XXVI Rozdziale III księgi „The Occult Philosophy” podaje kilka sposobów na obliczenie imienia osobistego daimona. Poniżej przedstawię pierwszy z tych sposobów.

Do wyznaczenia imienia potrzebny będzie dokładnie sporządzony kosmogram. Pod uwagę weźmiemy cztery punkty ‘Krzyża Materii’ czyli wierzchołek I, IV, VII i X domu. Punkty, w których znajdują się owe wierzchołki pozwolą nam na wyznaczenie tzw. almutenu składowego. Almuten ten wyznaczamy w następujący sposób: dla każdego punktu sprawdzamy władztwo, egzaltację, triadę (troistość / trigonon), granice (termę / horion) i oblicze (fację / prosopon). Planeta, która jest władcą dostaje 5 punktów, wywyższona - 4, planeta w triadzie - 3, w granicach - 2, a w obliczu - 1 punkt. Punkty te są sumowane dla wszystkich czterech wierzchołków. Planety są następnie porządkowane w kolejności od tej, która zdobyła najwięcej punktów do tej, która ma ich najmniej (pomijając te, które nie mają żadnych punktów). Z racji tego, że operujemy w tradycyjnym systemie magicznym, używane są jedynie klasyczne planety.

Subskrybuj RSS - teurgia